Västra Försäkringar - Ömsesidigt

Jämtlands län

Information

Västra Försäkringar - Ömsesidigt hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Strömsund som är den kommunen där Västra Försäkringar - Ömsesidigt finns. I Strömsund så finns det många olika Ömsesidigt försäkringsbolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Ömsesidigt försäkringsbolag. Västra Försäkringar - Ömsesidigt tillhör bolagstypen Ömsesidigt försäkringsbolag och bolaget har F-skatt vilket Västra Försäkringar - Ömsesidigt har haft sedan 2006-12-23. Västra Försäkringar - Ömsesidigt har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Västra Försäkringar - Ömsesidigt så kan ni göra det genom att skicka er post till Lasarettsv. 11, 880 50, Backe men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0624-100001.

Strömsund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Västra Försäkringar - Ömsesidigt har idag 592000-4461 som sitt organisationummer.

Firman tecknas i förening av -likvidatorerna är den som för stunden ansvarar för Västra Försäkringar - Ömsesidigt

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring nämligen 1 Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) 2 Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från Dina Försäkring AB. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring är följande kommuners samtliga församlingar: Strömsunds kommun, Krokoms kommun, Dorotea kommun, Åsele kommun och Sollefteå kommun.

I Västra Försäkringar - Ömsesidigt så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundgren, Bo Kurt som är född 1951 och har titeln Likvidator, Nordström, Helene Margareta som är född 1960 och har titeln Likvidator, Lindbergsson, Maria Kristina som är född 1946 och har titeln Aktuarie, Gabrielsson, Lena Marie som är född 1969 och har titeln Revisor, Optimal Ekonomi i Kramfors AB som är född och har titeln Revisor, .