Hammerdal Technology AB

Jämtlands län

Information

Hammerdal Technology AB är ett av många bolag som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Hammerdal Technology AB finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Hammerdal Technology AB som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 2008-09-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Storg. 30, 831 30, Östersund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hammerdal Technology AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-3113477.

Strömsund arbetar för att bolag som Hammerdal Technology AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hammerdal Technology AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jämtlands län.

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av kläder och sporttillbehör och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hammerdal Technology AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hammerdal Technology AB och det är följande personer, Victor, Frans Gustaf Andreas som är född 1962 och har titeln Likvidator, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Salmonsson, Helén Elisabet som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Hammerdal Technology AB är 556765-0063.