Fjällsjöhallen Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Fjällsjöhallen Aktiebolag är ett av många företag som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Fjällsjöhallen Aktiebolag finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fjällsjöhallen Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2006-02-02.

Fjällsjöhallen Aktiebolag som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 2004-09-07. Men sedan 2005-06-23 så har Fjällsjöhallen Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kyrkv. 36, 880 50, Backe. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fjällsjöhallen Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Strömsund arbetar för att företag som Fjällsjöhallen Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fjällsjöhallen Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jämtlands län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, finansiera, upphandla, äga och driva en all-aktivitetsanläggning i Backe samt att sälja tid för utnyttjande av en sådan anläggning samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fjällsjöhallen Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Bo Erik -Hedström, Inga Britt Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fjällsjöhallen Aktiebolag och det är följande personer, Eriksson, Bo Erik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hedström, Inga Britt som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Hans Tage Ivar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosendahl, Annika Britt-Marie som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunneriusson Vermelin, Anna-Märta som är född 1957 och har titeln Suppleant, Jonsson, Ulf Nils Georg som är född 1960 och har titeln Suppleant.Esping, Bollek Märta som är född 1953 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Fjällsjöhallen Aktiebolag är 556666-0196.