Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2002-05-17.

Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 2002-04-15. Men sedan 2002-05-17 så har Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Sikås Myrtagsv. 105, 830 70, Hammerdal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0644-643210.

Strömsund arbetar för att bolag som Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jämtlands län.

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kompletta system för områdesskydd. Stängsel, staket och räcken för industri, idrottsanläggningar, villa- och daghem samt att idka därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta fast och lös egendom.

Firmatecknare för Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Enoksson, Thore Mikael.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag och det är följande personer, Enoksson, Thore Mikael som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Enoksson, Britt-Inger Kristina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Fällmar, Per-Olov Peo Victor som är född 1946 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Bergendahl, Barbro Anette som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Stabil Stängsel i Sikås Aktiebolag är 556626-2621.