Skogsentreprenad i Grundsjö AB

Jämtlands län

Information

Skogsentreprenad i Grundsjö AB är ett av många bolag som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Skogsentreprenad i Grundsjö AB finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Skogsentreprenad i Grundsjö AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1997-01-01.

Skogsentreprenad i Grundsjö AB som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1995-07-14. Men sedan 1997-01-01 så har Skogsentreprenad i Grundsjö AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Grundsjö 3520, 830 80, Hoting. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Skogsentreprenad i Grundsjö AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0671-42038.

Strömsund arbetar för att bolag som Skogsentreprenad i Grundsjö AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Skogsentreprenad i Grundsjö AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jämtlands län.

Bolaget skall bedriva avverkning, drivningstjänster på uppdrag och drivning av inköpt skog på rot ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Skogsentreprenad i Grundsjö AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Skogsentreprenad i Grundsjö AB och det är följande personer, Eriksson, Erik Anders som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Britta Irene som är född 1944 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Jonsson, Håkan Andreas som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Skogsentreprenad i Grundsjö AB är 556519-5939.