Bo F. i Skogen Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Bo F. i Skogen Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Strömsund som är den kommunen där Bo F. i Skogen Aktiebolag finns. I Strömsund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bo F. i Skogen Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Bo F. i Skogen Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Bo F. i Skogen Aktiebolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bo F. i Skogen Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Villav. 4, 830 90, Gäddede men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0672-10610.

Strömsund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Bo F. i Skogen Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bo F. i Skogen Aktiebolag har idag 556451-2316 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bo F. i Skogen Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av skog, skogsplantering, gallring samt avverkning av skog, markberedning, köp och försäljning av skogsmaskiner och fordon, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

I Bo F. i Skogen Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fredriksson, Per Leo som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fredriksson, Bo Olof Anton som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Winther, Kari-Sofie som är född 1971 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Ekman, Lars Manfred som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .