Aktiebolaget Apella

Jämtlands län

Information

Aktiebolaget Apella är ett av många verksamheter som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Apella finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Apella är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Apella som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1989-11-16. Men sedan 1991-01-01 så har Aktiebolaget Apella varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sikås Mittbyv. 110, 830 70, Hammerdal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Apella så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0644-20108.

Strömsund arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Apella ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Apella. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Jämtlands län.

Bolaget skall köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter ävensom idka försäljning av administra konsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Apella är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Stjernström, Eva Kristina -Stjernström, Irma Anita -Stjernström, Per Sakarias.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Apella och det är följande personer, Stjernström, Per Sakarias som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Stjernström, Anna Maria som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjernström, Eva Kristina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjernström, Irma Anita som är född 1939 och har titeln Suppleant, Bergendahl, Barbro Anette som är född 1965 och har titeln Revisor, Hedman, Ralph Kjell som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Apella är 556375-9215.