Peder Högström Åkeri Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Peder Högström Åkeri Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Strömsund som är den kommunen där Peder Högström Åkeri Aktiebolag finns. I Strömsund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Peder Högström Åkeri Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Peder Högström Åkeri Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Peder Högström Åkeri Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Peder Högström Åkeri Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Häradsv. 53, 830 70, Hammerdal men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0644-10777.

Strömsund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Peder Högström Åkeri Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Peder Högström Åkeri Aktiebolag har idag 556344-4008 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Peder Högström Åkeri Aktiebolag

Bolaget skall idka åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Peder Högström Åkeri Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Högström, Peder Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Högström, Britta Kristina som är född 1961 och har titeln Suppleant, Ederwall, Barbro Kristina som är född 1965 och har titeln Revisor, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor, .