Ruminantia Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Ruminantia Aktiebolag hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Strömsund som är den kommunen där Ruminantia Aktiebolag finns. I Strömsund så finns det många olika Aktiebolag och i Jämtlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Ruminantia Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Ruminantia Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Ruminantia Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Ruminantia Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Raftsjöhöjden 330, 830 70, Hammerdal men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0644-91062.

Strömsund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Ruminantia Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Ruminantia Aktiebolag har idag 556335-4421 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lundström, Britt-Inger Elisabet -Pålsson, Erik Svante -Pålsson, Hulda Maria är den som för stunden ansvarar för Ruminantia Aktiebolag

Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Ruminantia Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundström, Britt-Inger Elisabet som är född 1958 och har titeln VD, Lundström, Britt-Inger Elisabet som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Erik Svante som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Pålsson, Hulda Maria som är född 1927 och har titeln Suppleant, Bergendahl, Barbro Anette som är född 1965 och har titeln Revisor, Hedman, Ralph Kjell som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .