Hotings Åkeri Aktiebolag

Jämtlands län

Information

Hotings Åkeri Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Strömsund. Det är nämligen den kommunen som Hotings Åkeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Jämtlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Hotings Åkeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Hotings Åkeri Aktiebolag som idag finns i Jämtlands län har varit registrerat sedan 1979-01-08. Men sedan 1979-01-01 så har Hotings Åkeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Parkg. 6, 830 80, Hoting. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hotings Åkeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0671-10888.

Strömsund arbetar för att bolag som Hotings Åkeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hotings Åkeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jämtlands län.

Bolaget skall driva åkerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hotings Åkeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Henriksson, Jan Henrik -Hoppstadius, Erland Agnar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hotings Åkeri Aktiebolag och det är följande personer, Henriksson, Jan Henrik som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hoppstadius, Erland Agnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Eivor Anita Margareth som är född 1955 och har titeln Suppleant, Bergendahl, Barbro Anette som är född 1965 och har titeln Revisor, Gustafsson, Rolf Birger Evald som är född 1945 och har titeln Revisorssuppleant, Lundgren, Bengt Erik Mikael som är född 1964 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Engstroem & Partners AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Hotings Åkeri Aktiebolag är 556198-8758.