HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd)

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Strömsund så är HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Strömsund arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Strömsund och i Jämtlands län. Redan 1970-08-28 så skapades HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) och verksamheten är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) har haft det sedan 1994-01-01.

792000-2693 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Strömsund.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) och det finns många verksamheter som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) så går det att nå dem via telefon på 0670-12176 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jernström Andersson, Sonja Birgitta -Jonasson, Per Enar Sixten -Lundin, Björn Ulf -Selin, Solveig Mona-Lisa

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Bredgård i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) är Jernström Andersson, Sonja Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Per Enar Sixten som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Kurt Arthur som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Björn Ulf som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ann-Kristin som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Selin, Solveig Mona-Lisa som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotHjortzberg, Jöns Rolf som är född 1933 och har titeln Suppleant, Modin, Marie Francoise som är född 1941 och har titeln Suppleant, Olofsson, Inger Marie-Anne som är född 1953 och har titeln SuppleantSigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Suppleant.