HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd)

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Strömsund så är HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Strömsund arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Strömsund och i Jämtlands län. Redan 1957-07-08 så skapades HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) och verksamheten är har ej F-skattsedel.

792000-0705 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Strömsund.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) och det finns många verksamheter som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) så går det att nå dem via telefon på 0670-12176 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Goetzinger, Britt Vivianne -Jönsson, Ingrid Margareta -Nyholm, Annie Gerd Svea -Selin, Solveig Mona-Lisa

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Häggen i Strömsund (Rude Backered Vicevärd) är Goetzinger, Britt Vivianne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Ingrid Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyholm, Annie Gerd Svea som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Selin, Bengt-Åke som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Selin, Solveig Mona-Lisa som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Jöns Orvar Zakarias som är född 1950 och har titeln SuppleantSigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Suppleant, .