Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

I Jämtlands län så finns Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Strömsund här finns det många olika Ekonomisk förening. Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jämtlands län. Strömsund jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Jämtlands län gör att företag trivs där.

Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 792000-0663.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening på följande adress Havsnäs 182, 833 95, Strömsund.

Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Havsnäs vatten- och avloppsföretag, ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , Berglund, Bernt Erling som är född 1939 och har titeln Suppleant , Jönsson, Erik Helge som är född 1941 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att utföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning och avlopp för medlemmarnas fastigheter inom Havsnäs by i Strömsunds kommun, Jämtlands län. I föreningens uppgift ingår sålunda, bl a, anskaffande och iordningställande av vattentäkt och framdragande av till anlägg- ningen hörande vatten- och avloppsledningar intill 2 m från sådana av medlemmarna ägda eller disponerade byggnader-bostads- hus, ladugårdar, ekonomibyggnader m m - för vilka behov av vatten och avlopp finns.