Hammerdals byggnadsförening u.p.a.

Jämtlands län

Information

Hammerdals byggnadsförening u.p.a. hittar ni ett Jämtlands län som inte är som andra län. I Jämtlands län hittar ni Strömsund som är den kommunen där Hammerdals byggnadsförening u.p.a. finns. I Strömsund så finns det många olika Ekonomisk förening och i Jämtlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Hammerdals byggnadsförening u.p.a. tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Hammerdals byggnadsförening u.p.a. har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Hammerdals byggnadsförening u.p.a. så kan ni göra det genom att skicka er post till Edev. 6, 830 70, Hammerdal men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0644-10451.

Strömsund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jämtlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Hammerdals byggnadsförening u.p.a. har idag 792000-0648 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Stefan Lundin och Roger Sedervall, var för sig. är den som för stunden ansvarar för Hammerdals byggnadsförening u.p.a.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen genom att inom Hammerdals municipalsamhälle uppföra allm samlingslokaler och därmed förenliga utrymmen samt opartiskt och mot skälig ersättning hålla desamma tillgängliga för ortens föreningsliv och enskilda.

I Hammerdals byggnadsförening u.p.a. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Britt Inger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Arnold som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Jonas Erik Stefan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sedervall, Kent Roger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Nancy Matilda som är född 1938 och har titeln Suppleant, Hurtig, Alva Ingegerd som är född 1934 och har titeln Suppleant.