HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting

Jämtlands län

Information

I Jämtlands län så finns HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Strömsund här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jämtlands län. Strömsund jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jämtlands län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting är momsregistrerat sedan2004-02-12 och har organisationsnummer 788800-0515.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting på följande adress Stortorget 3, 831 30, Östersund.

HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Björnen i Hoting så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Nilsson, Mona Carina som är född 1961 och har titeln Suppleant , Persson, Gerd Mari-Ann som är född 1938 och har titeln Suppleant . Selin, Solveig Mona-Lisa som är född 1957 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.