Hotings Lastbilcentral, ek.för.

Jämtlands län

Information

788800-0481 är organisationsnummer för verksamheten Hotings Lastbilcentral, ek.för.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Hotings Lastbilcentral, ek.för. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Strömsund som är den kommunen som Hotings Lastbilcentral, ek.för. finns i.

Hotings Lastbilcentral, ek.för. har varit registrerat sedan 1959-09-30 och det finns flera verksamheter i Jämtlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Hotings Lastbilcentral, ek.för. så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1974-01-01.

Hotings Lastbilcentral, ek.för. är och det finns flera verksamheter i Strömsund som också är .

Firmatecknare för Hotings Lastbilcentral, ek.för. är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Hotings Lastbilcentral, ek.för. så kan ni göra det på telefon genom 0671-10036 eller genom brev på följande adress:
Storg. 30, 830 80, Hoting

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transport och entreprenadverksamhet, som främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid: - i eget namn träffa avtal om utförande av transport och entreprenadtjänster - inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för medlemmarnas produktionsresurser - samt utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver ska föreningen, när så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande: - inrätta administrativa servicefunktion för medlemmarna för att ombesörja erforderliga administrativa göromål - samt åt medlemmarna förmedla inköp av transportredskap och förnödenheter. Till fullgörande av sitt ändamål ska föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt vid behov avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare ska föreningen, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och anläggnings- tillgångar.

Det finns olika personer som har en koppling med Hotings Lastbilcentral, ek.för. och det är Lindman, Sven-Olov som är född 1949 och har titeln Extern VD, Ek, Gustav Anders som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Guldbrandsson, Knut Esbjörn som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gulin, Nils Erik Jakob som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hoppstadius, Erland Agnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Bo Göran som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Bengt Magnus som är född 1972 och har titeln Suppleant, Nordin, Erik Gustaf som är född 1972 och har titeln Suppleant, Salomonsson, Alf Rikard som är född 1963 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorEkman, Lars Manfred som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor