Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med dels köp av fastighet eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bostäder, drivande av parkrörelse och idkande av annan ekonomisk verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Strömsund så är Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Strömsund arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Strömsund och i Jämtlands län. Redan 1943-12-18 så skapades Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön och bolaget är har F-skattsedel Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön har haft det sedan 1994-01-01.

788800-0242 är organisationsnummret för bolaget som finns i Strömsund.

Just nu är Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön och det finns många bolag som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön så går det att nå dem via telefon på 0624-20297 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jonsson, Ann-Britt Louise -Mähler Olsson, Eva Ulrika

Följande personer är på något sätt aktiva inom Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a. i Rossön är Mähler Olsson, Eva Ulrika som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Jonsson, Ann-Britt Louise som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Erik Johannes som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Karl Urban som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Gerda Boel som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Winther, Sara Anita som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotForsner, Jan Olof som är född 1940 och har titeln Suppleant, Nolsjö, Rolf Thomas som är född 1957 och har titeln Suppleant, .