ACK Hammerdal ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

I Strömsund finns det ett Ekonomisk förening som heter ACK Hammerdal ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar ACK Hammerdal ekonomisk förening i Jämtlands län. Strömsund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

ACK Hammerdal ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2005-12-23 och det finns flera verksamheter som är det i Jämtlands län.

Sedan 2005-11-14 så har ACK Hammerdal ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2006-01-13 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är ACK Hammerdal ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Strömsund.

Vill man komma i kontakt med ACK Hammerdal ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Hantverkarg. 16, 830 70, Hammerdal. Vi ni istället prata med ACK Hammerdal ekonomisk förening så kan ni göra det på 0644-10250.

Förenigen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra personlig assistans för föreningens assistansberättigade medlemmar, föreläsningar, försäljning av medlemmarnas konst- och hantverksprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet vari medlemmarna bereds arbete.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Constantinou Kallberg, Ingrid Alex som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallberg, Eva Margareta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallberg, Rut Ingrid som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Eva Kallberg och Ingrid Kallberg, var för sig. .

ACK Hammerdal ekonomisk förening har 769613-4134 som sitt organisationsnummer.