Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

I Strömsund finns det ett Ekonomisk förening som heter Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening i Jämtlands län. Strömsund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2001-03-20 så har Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Strömsund.

Vill man komma i kontakt med Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Grevåkersgränd 3, 830 70, Hammerdal. Vi ni istället prata med Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0644-10236.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster såsom livsmedel och dagligvaror som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål. Föreningen ska även i övrigt bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé. Föreningen får driva annan verksamhet som är förenlig med ändamålet. Verksamheten ska bedrivas enligt sunda och affärsmässiga principer. Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som säkrar dess oberoende och utveckling. Finansieringen bör därför i största möjliga utsträckning ske med insatskapital och överskott som bildas i verksamheten samt med inlåning från medlemmarna. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Amilon, Mats Tomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Britt Inger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallberg, Rut Ingrid som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Britt-Katrin som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, af Klintberg, Sara Maria som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Laila Christine som är född 1967 och har titeln SuppleantGranlöf, Anna Margareta Elisabet som är född 1953 och har titeln Suppleant, Persson, Anna Gunilla som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Hammerdals Kooperativa Handelsförening Ekonomisk förening har 769606-8779 som sitt organisationsnummer.