BIG Gåxsjö ek. för.

Jämtlands län

Information

I Strömsund finns det ett Ekonomisk förening som heter BIG Gåxsjö ek. för.. Det finns flera bolag som liknar BIG Gåxsjö ek. för. i Jämtlands län. Strömsund är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1999-09-14 så har BIG Gåxsjö ek. för. varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är BIG Gåxsjö ek. för. och det finns fler bolag som är det i Strömsund.

Vill man komma i kontakt med BIG Gåxsjö ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Gåxsjö 180, 830 70, Hammerdal. Vi ni istället prata med BIG Gåxsjö ek. för. så kan ni göra det på 0644-40042.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att initiera, stimulera, utveckla och driva verksamhet i olika former i syfte att skapa sysselsättning och arbetstillfällen i Gåxsjö och att arbeta för ökad trivsel inom Gåxsjö samhälle och dess närområde.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Stjerna, Jonas Åke som är född 1936 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Kerstin Lucia som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönning Kristiansson, Ole Christian som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Jan Olof Thomas som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Annie Märta Ingeborg som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Sven Roland som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotBardosson, Anette Margrete som är född 1949 och har titeln Suppleant, Svensson, Lars Magnus som är född 1970 och har titeln Suppleant, Öhrberg, Sven Joacim som är född 1964 och har titeln SuppleantSimonsson, Gerd Marie Kristina som är född 1957 och har titeln RevisorStjerna Wikberg, Ingeborg Maria som är född 1965 och har titeln RevisorGärdin, Karin Elisabeth som är född 1964 och har titeln Revisorssuppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sandberg, Jan Olof Thomas -Svensson, Sven Roland .

BIG Gåxsjö ek. för. har 769604-7757 som sitt organisationsnummer.