HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund

Jämtlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Strömsund och HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är ett av dem. Jämtlands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är ett Bostadsrättsförening och skapades 1991-01-21. Det finns flera olika företag i Jämtlands län som är ett stort län. Strömsund där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Strömsund så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är momsregistrerat och det har de varit sedan 1992-01-01.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund och det finns flera företag som är det idag i Strömsund.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Sigrid Ingeborg Birgitta -Näsberg, Waldtraut Ingeborg -Rönngren, Jan Åke Torsten -Selin, Solveig Mona-Lisa.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund är Eriksson, Sigrid Ingeborg Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Näsberg, Waldtraut Ingeborg som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönngren, Jan Åke Torsten som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Selin, Solveig Mona-Lisa som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Alvebo, Bengt Jörgen som är född 1978 och har titeln Suppleant, Emilsson, Sven Joachim som är född 1962 och har titeln SuppleantSigvardsson, Bodil Anna Birgitta som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Strömsund har 716462-0622 som sitt organisationsnummer.