Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för

Jämtlands län

Information

I Strömsund finns det ett Ekonomisk förening som heter Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för. Det finns flera verksamheter som liknar Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för i Jämtlands län. Strömsund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1990-06-11 så har Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för varit registrerat. Idag är Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för och det finns fler verksamheter som är det i Strömsund.

Vill man komma i kontakt med Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för så kan man gör det genom att posta ett brev till Lövvik 445, 830 80, Hoting. Vi ni istället prata med Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för så kan ni göra det på 0671-50043.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: Att enligt socialtjänstens och hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig erforderlig äldreomsorgsverksamhet såsom sjuk- och hälsovård, hemtjänst- hemsjukvård, dagcentral och färdtjänst. Kooperativet kan dessutom driva för äldreomsorgen närstående verksamheter såsom studieresor, trädgårdsodling, service-, fritids-, kultur- och inköpsverksamhet, vari medlemmarna deltar som konsumenter och eller producenter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Blom, Eva Magdalena som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Eneroth, Ingrid Elisabet som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Clary Sofi som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Ann-Charlotte som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Vedin, Anna Linnéa Elisabeth som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Ernst Rolf som är född 1932 och har titeln SuppleantKonradsson Jacobsson, Anna Lena K som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ingrid Eneroth och Eva Blom, var för sig. .

Kooperativet Ingelsgården i Lövvik ek för har 716462-0473 som sitt organisationsnummer.