Fjällsjögrönt, ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i eget namn träffa avtal om försäljning av potatis och andra trädgårdsprodukter odlade av föreningens med- lemmar, att inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för föreningens medlemmar, att uppföra och driva ett för medlemmarna avsett gemensamt lager- hus, att införskaffa maskinutrustning av gemensam karaktär, att samordna inköp av maskiner, produktionsmedel och andra förnöden- heter samt att utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Fjällsjögrönt, ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Strömsund så är Fjällsjögrönt, ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Jämtlands län så finns det ännu fler.

Strömsund arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Strömsund och i Jämtlands län. Redan 1986-09-23 så skapades Fjällsjögrönt, ekonomisk förening och bolaget är har F-skattsedel Fjällsjögrönt, ekonomisk förening har haft det sedan 1994-01-01.

Fjällsjögrönt, ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1996-01-01

716414-8434 är organisationsnummret för bolaget som finns i Strömsund.

Just nu är Fjällsjögrönt, ekonomisk förening och det finns många bolag som är i Jämtlands län

Vill ni komma i kontakt med Fjällsjögrönt, ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 010-2241266 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kurt Eliasson och Magnus Johansson, var för sig.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Fjällsjögrönt, ekonomisk förening är Eliasson, Kurt Anders Roland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedström, Per Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Magnus som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind Skytthammar, Eva Harriet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Karl-Erik som är född 1926 och har titeln Suppleant, Johansson, Hans Johan Lennart som är född 1973 och har titeln SuppleantJohansson, Lars Erik Stefan som är född 1956 och har titeln Suppleant, .