Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2

Jämtlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 är en verksamhet som finns i Strömsund. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Borg, Kristina Sylvia Mariann som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Birgitta Elisabet Marie som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosell, Märtha som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Bror Erik Daniel som är född 1956 och har titeln Suppleant, Wretholm, Kent Håkan som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 på telefon 063-151900.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 är ett av många verksamheter som finns i Jämtlands län och Strömsund arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Strömsundshus nr 2 har 716414-5489 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Jämtlands län.